Nieuws

Ingaande 26 juni 2021, FNRS Corona-actualiteit:

Vanaf 26 juni kan bijna alles weer waarbij 1,5 meter afstand de norm blijft. Dat betekent voor de paardensector goed nieuws. De mondkapjesplicht vervalt, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bezoek Meyvliet; alleen vergezeld.

Over bezoek staat in de huisregels:  betreden van het terrein is op eigen risico. Bezoekers van pensionklanten / leaseklanten vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende stalhuurder/leaseklant en zijn alleen vergezeld welkom.

Ingaande 5 juni 2021: FNRS corona update

Onderstaand een overzicht van alle geldende maatregelen vanaf 5 juni:

1. Paardenhouderijen

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat zowel de verzorging van de paarden, inclusief het beweging geven en het rijden van paarden binnen en buiten mag plaatsvinden. Let wel, klanten dienen zich nog steeds enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de verzorging, het rijden, lessen en trainen van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

2. Paardrijden en lessen

Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. 

Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn voor een binnenaccommodatie verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

3. Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar toegestaan

Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan. De KNHS komt maandag met een update over hoe wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar georganiseerd kunnen worden. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt er nog een verbod op wedstrijden. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

4. Fokkerij-activiteiten toegestaan

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken - zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten - doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan vier personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).  

5. Hippische dienstverleners

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.