Maatwerk voor ontspannen paarden-pension en actieve sport

Stal Meyvliet is naast privé-stal ook een kleinschalige pensionstal met mogelijkheid tot lease. Er zijn ruim 40 paarden gehuisvest.

De stal is gevestigd op Hoeve Meyvliet, een T-huisboerderij en fraai voorbeeld van een hallenhuis met dwars woonhuis. De hoeve is een  gemeentemonument uit 1892, gelegen op een oude strandwal. Omstreeks 1700 bouwde Johan Mey, Heer van IJsselmonde en burgemeester van Rotterdam de buitenplaats Meyvliet. Johan Mey kocht het stuk land, nog net gelegen op het grondgebied van Stompwijk van Jan de Vooght uit Arnhem. Johan de Mey bouwde de buitenplaats Meyvliet. In 1764 werd de buitenplaats beschreven als een Heerenhuysinge met aan de straat een speelhuys (koepel), moestuinen en boomgaard alsmede een hegte en sterke Huysmanswooninge annex Heerenhuysinge, stallingen voor 28 a 30 koebeesten, wagenschuur, dorsvloer, paardenstallinge, twee bargen, boomgaard, potinge en beplanting staande ende gelegen bij de Nieuwe Tol met diverse partijen wey, hooy en teellaand groot 25 morgen. In 1882 werd de buitenplaats gesloopt. George Alsche, officier van justitie bouwde de nu nog bestaande boerderij die in 1892.  Door de verbreding van de Vliet kwam de Hoeve Meyvliet veel dichter bij de weg liggen.

 

Openingstijden

Meyvliet is op de volgende tijden geopend:

maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 22:30 uur

zaterdag: 8:00 uur tot 20:00 uur

zondag en feestdagen: 10:00 uur tot 20:00 uur

Stage & leerbedrijf

Meyvliet geeft kans aan stagiaires als erkend leerbedrijf.